esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

võru meie kauplussoprus cinemaostumarket põlvaluha postkontor võrupille põdermis on põhiseaduskuidas vahetada käekella patareidnõmme prügilakuidas äädikakärbestest lahti saadakuidas arvestatakse alimente

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja

Ajalugu. Põlva vald moodustati Põlva külanõukogu territooriumile ja sai omavalitsusliku staatuse 10. oktoobril 1991. Kuni 2013. aastani ümbritses Põlva vald niinimetatud rõngasvallana Põlva linna. 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel ühinesid senine Põlva vald ja Põlva linn 26. oktoobril 2013 uueks ühinenud omavalitsusüksuseks.

Ahja vald – Vikipeedia

Laheda vald oli vald Põlva maakonnas.. Valla keskus asus Tilsi külas.. Laheda vallavanem aastatel 1990–2017 oli Sirje Tobreluts.. 20. sajandi alguses kuulusid hilisema Laheda valla ala Aleksandri valla koosseisu.. 1945. aastal moodustati nendel aladel Mustajõe külanõukogu.. 6. detsembril 1990 kinnitati Laheda valla omavalitsuslik staatus.

Põlva vald (1991) – Vikipeedia

põlva vald ühinemisleping Anti üle Põlva valla 2020. aasta hariduspreemiad Ettelugemisvõistlus "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi " Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

PÕLVA VALLA, AHJA VALLA, KANEPI VALLA, KÕLLESTE VALLA

Järva valla 3. sünnipäeva kontsertaktus Albu rahvamajas 21. oktoobril kell 19.00 . Olete oodatud Järva valla 3. sünnipäeva kontsetaktusele!

Vallavalitsus - Põlva vald

põlva vald ühinemisleping Kõlleste vald oli vald Põlva maakonnas.. 2016. aastal sõlmisid Kõlleste vald, Kanepi vald ja Valgjärve vald ühinemislepingu. 2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus moodustus nende kolme valla ühinemisel uus omavalitsusüksus – Kanepi vald.

Ühekordne toetus - Põlva vald

põlva vald ühinemisleping Vastse-Kuuste vald oli vald Põlva maakonnas.. Vastse-Kuuste vald sai omavalitsusliku staatuse 23. oktoobril 1990 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega. 22. oktoobrist 2017 ühines Vastse-Kuuste vald Ahja, Laheda, Põlva ja Mooste vallaga ning ühinemise teel moodustus uus omavalitsusüksus – Põlva vald.. Vastse-Kuuste vallavanem aastatel 1990–1993 oli Hele Oidermaa, …

L i s a PÕLVA VALLA JA PÕLVA LINNA ÜHINEMISLEPING

Valla nimeks on Põlva vald ja selle halduskeskus asub Põlva linnas. Uue Põlva valla territooriumi suurus on 705,9 km2, kus elab ligikaudu 14 600 inimest. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping

Üldinfo - Põlva vald

põlva vald ühinemisleping Põlva Vallavolikogu 21.12.2016. a otsuse nr 1-3/50 "Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks" Lisa AHJA VALLA, LAHEDA VALLA, MOOSTE VALLA, PÕLVA VALLA JA VASTSE-KUUSTE VALLA ÜHINEMISLEPING

Põlva jäätmejaam - Põlva vald - Üldinfo - Põlva vald

põlva vald ühinemisleping Ahja vald moodustati 1991. aasta 19. detsembril. 22. oktoobrist 2017 ühines Ahja vald Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga ning ühinemise teel moodustus uus omavalitsusüksus – Põlva vald. Asustus. Ahja vallas oli 1 alevik ja 8 küla. Külad

Põlva vald ühinemisleping

eEnergy

eEnergy >

eTown

võru meie kauplus

eTown

soprus cinema

eTown

ostumarket põlva

eTown

luha postkontor võru

eTown

pille põder

eTown

mis on põhiseadus

eTown

kuidas vahetada käekella patareid

eTown

nõmme prügila

eTown

kuidas äädikakärbestest lahti saada

eTown

kuidas arvestatakse alimente

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >