esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

migratsiooniameti põlva bürooeesti graafikalaupäevane õhtulehttomtom estoniajõgeva jõhvislokuidas teha ahju lõhetvõru bussijaama infogismeteo narva-jõesuujõgeva kaubahall teine korrus

Referaadi koostamine - SlideShare

kuidas vormistada tiitellehte

Kuidas vormistada tiitellehte Kuidas referaati teha? ult tavaliselt kõige viimasena, sest nii haakub ta üldise teemakäsitlusega kõige paremini. KOKKUVÕTE Kokkuvõte vormistatakse viimase peatüki järel omaette struktuuriühikuna. Kokkuvõttes ei tehta enam viiteid tekstile ega kirjandusele. Tehakse järeldused sissejuhatuses püstitatud

LOOVTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND ÕPILASELE

kuidas vormistada tiitellehte

Kuidas trükkida vene keelt? Kuidas jätta tühja rida? Kuidas minna uuele reale? Kuidas minna uuele leheküljele? Kuidas täita lehekülg vertikaalselt? Kuidas lükata tekst reas kahte serva laiali? Kuidas lükata tekst paremasse serva? Kuidas vormistada tiitellehte? Kuidas kustutada tiitellehelt leheküljenumbrit? Kuidas saada valem rea keskele?

TeX - küsimused ja vastused - ut

kuidas vormistada tiitellehte

Otsi võimalusi, kuidas võimalikult palju asju kuludesse panna:) Vasta Tsiteeri . runno 15. juuli 2002, kl 18.21: vipi jutt on muidu õige, aga maksma ei pea küll midagi. Vähemalt mina ei pidanud.

Uurimistöö ja referaadi vormistamine : Koolielu

Igas koolis koostatakse referaate ja uurimistöid. Kui töö sisuline pool on valmis, tuleb see korrektselt arvutil vormistada. Sellel kursusel tutvustatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas arvutil tööd vormistada: kuidas vormindada teksti, lehekülgi, tiitellehte, koostada sisukorda, lisada pilte, diagramme, tabeleid ja viiteid, kasutades programme MS Word 2003, MS Word 2010, OpenOffice

TeX - küsimused ja vastused - ut

kuidas vormistada tiitellehte

Käsitleb kõiki iga 5 nädala kaupa, ning me näeme alljärgnevas informaatsioonis kuidas nädalate kaupa muutub väike loode juba väikseks imikuks ning kuidas see muudab ema kui ka last, kuidas ta kuuleb ümbritsevat maailma ning kuidas ta reageerib sellele. Kuidas ema oma olukorda saab paremaks teha, nii endal kui ka lapsel.

Uurimistöö ja referaadi vormistamine 5 : Koolielu

kuidas vormistada tiitellehte

Kuidas tuleb kirja panna allikad? Kui mingi nõutud osa on puudu või mingeid nimesid on väga palju - kuidas sel juhul viidata ja allikad kirja panna? Loo dokument, mis sisaldab tiitellehte, sisukorda, sisu ja allikaid. Sisuks tuleb leida teema kohta üks pilt, üks refereering veebist, refereering raamatust ja artiklist.

Töö esitamise juhend | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

kuidas vormistada tiitellehte

Kuidas referaat valmis kirjutada? Referaadi kirjutamisel arvutil kasutatakse kirja Times New Roman, tähemärgi suurust 12 ning reavahet 1,5. Vabade servade laius on 2,5 cm. Peatükkide pealkirjad kirjutatakse veidi suuremalt (tähesuurus 14 ) Iga uus peatükk võiks alata uuelt lehelt.

Kuidas teha referaati. Tallinna ülikool akadeemiline kalender

Kuidas trükkida vene keelt? Kuidas jätta tühja rida? Kuidas minna uuele reale? Kuidas minna uuele leheküljele? Kuidas täita lehekülg vertikaalselt? Kuidas lükata tekst reas kahte serva laiali? Kuidas lükata tekst paremasse serva? Kuidas vormistada tiitellehte? Kuidas kustutada tiitellehelt leheküljenumbrit? Kuidas saada valem rea keskele?

6.klass: september 2017

kuidas vormistada tiitellehte

Kuidas vormistada tiitellehte? Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni: • kooli nimi; • töö täielik pealkiri; • töö liik; • töö autor; • juhendaja ees- ja perekonnanimi koos teaduskraadi või kutset näitava tiitliga; • töö valmimise koht ja aasta.

Kuidas teha referaati - Sarnased failid

Kirjalike tööde vormistamine 1. Kirjalikud õpilastööd ReferaadidReferaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõte või ülevaade mingist jubaavaldatud tööst/töödest. UurimistöödUurimistöö on uurimusliku protsessi konkreetne tulemus ­ kirjalik aruanne sellest, mida uuriti,kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti

kirjalike tööde vormistamine - Praktilised juhendid

vormistada lähtudes kirjalike tööde juhendist ja töö iseloomust. Töö sisu peab vastama töö ju- Kodutöödel ei ole vaja vormistada tiitellehte. Töö päisesse ehk ülaossa kirjutatakse paremale üles töö autori nimi ja rühma tähis kuidas on lahendatud töö sissejuhatuses püstitatud probleemid ja

Õppedisaini alused – Haridustehnoloogia õpingud

3 1. DOKUMENDI STRUKTUUR Koostatud tööga tutvumise lihtsustamiseks jagatakse/liigendatakse töö üldjoontes järgmiselt: Esimesel lehel (tiitellehel) tuuakse välja töö koostamise asutus/kool, töö teema, töö tüüp (referaat, uurimistöö, essee), töö autor ja/või juhendaja ning töö koostamise koht ja

arvuti2009-2010: 2009

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

kirjalike tööde vormistamine - Praktilised juhendid

Kuidas vormistada tiitellehte? Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni: • kooli nimi; • töö täielik pealkiri; • töö liik; • töö autor; • juhendaja ees- ja perekonnanimi koos teaduskraadi või kutset näitava tiitliga; • töö valmimise koht ja aasta.

Kuidas vormistada tiitellehte

eEnergy

eEnergy >

eTown

migratsiooniameti põlva büroo

eTown

eesti graafika

eTown

laupäevane õhtuleht

eTown

tomtom estonia

eTown

jõgeva jõhvi

eTown

slo

eTown

kuidas teha ahju lõhet

eTown

võru bussijaama info

eTown

gismeteo narva-jõesuu

eTown

jõgeva kaubahall teine korrus

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >