esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

põltsamaa talvepäevadkilingi nõmme metallitöödvõru loomakliinik sodalisnõmme perearstid katrin kuningasfuel prices estoniaeesti endised jooksjadabielusõrmused soodsaltpõhjakeskus viasatlõunakeskus e poodnõmme cup 2019

Lasteaiad - Võru FC Helios Koolid. Võru Kesklinna Kool Vabaduse 12 tel 782 3636 e-post: kesklinn@vkk.edu.ee Facebook. Võru Kesklinna Kool on põhikool, kus õpilased saavad õppida süvendatult loodusaineid, muusikat, võõrkeeli ja valikainena majandust.

Lasteaiad - Võru Vallavalitsus võru lasteaiad Lasteaiad; Saaremaa valla lasteaiad. Lasteaialaste vanematel palutakse liituda ühtse infosüsteemiga ELIIS . Eelmisest aastast on kõikides Saaremaa lasteaedades kasutusel elektrooniline infosüsteem ELIIS, mis on heaks õpetajate ja lapsevanemate vaheliseks infovahetuse- ja koostööplatvormiks.

Sipsik - Võru Lasteaed Okasroosike Meie visioon: Võru Lasteaed Okasroosike on mängul, muinasjutul, loodushoiul, loomingulisel tegevusel, elamuslikul õppimisel põhinev, vaimselt turvalise kasvukeskkonnaga lasteaed. Meie missioon: Aitame lapsel kasvada iseendaks. Moto: 2020/2021 õa. Hoiame kokku- jagame hetki!

Sipsik - Võru Lasteaed Okasroosike Aadress. Pargi 4, 66201 Rõuge alevik, Võru maakond . Direktor. Ene Mõttus. Telefon. Rõuge – 785 9285 Viitina rühm – 787 0123

Puiga Lasteaed Siilike Võru Lasteaed Okasroosike on väike hubane muinasjutulise ja tervisliku kasvukeskkonnaga viierühmaline lapsesõbralik lasteaed. Üks rühm on sõimerühm 1,6-3 aastastele lastele. Ülejäänud neli rühma on liitrühmad 2-7-aastastele lastele.

Kultuurimaja - Võru Linnavalitsus Puiga Lasteaia Siilike ajalugu. Lasteaed avati Puigal 1967 aasta novembris, kahe rühmalisena elumajas; 1971. aastal kolis lasteaed tüüpprojekti järgi ehitatud hoonesse ja hakkas tööle ööpäevase Võru sovhoosi lastepäevakoduna (3 rühma – 60 lapsele).

Üldinfo - Võru Vallavalitsus Võrumaa Keskraamatukogu on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu asub Võrus Jüri tn 54 hoones II ja III korrusel, kokku on raamatukogu kasutuses 1481,28 m2 põrandapinda.

Esileht - Võru Lasteaed Päkapikk võru lasteaiad Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus. Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.

Lasteaiad - Võru FC Helios Sipsikud on rõõmsameelsed ja sõbralikud lapsed, kellele meeldib põnevate asjadega tegelda, metsaradadel ja veekogude ääres uudistada, sõpradega mängida ja veidi vallatusi teha.

Võru lasteaiad

eEnergy

eEnergy >

eTown

põltsamaa talvepäevad

eTown

kilingi nõmme metallitööd

eTown

võru loomakliinik sodalis

eTown

nõmme perearstid katrin kuningas

eTown

fuel prices estonia

eTown

eesti endised jooksjad

eTown

abielusõrmused soodsalt

eTown

põhjakeskus viasat

eTown

lõunakeskus e pood

eTown

nõmme cup 2019

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >