esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

eesti ja üldkeeleteaduse instituuttõde ja õigus kus filmitudelron.ee/avaleht/soiduplaan/põlva maaage põderbuss 106 jõhvi-toilaestonia 100kivi 2 jõgevaark sõiduki ostu-müügilepingrik estonia

Võru keel – Vikipeedia
Võru Institute is the creative home of Võro language and culture: here, you can ask about the language and customs of Võro. There is an exhibition sale of books in the Võro language. The e-shop Umapuut of Old-Võromaa sells books in the Võro language, CDs with Võro songs, a wide selection of local crafts, and souvenirs with Võro symbols.
Võru Instituut – Vikipeedia
Võromaa rahvarõivastest Reet Piiri (ERM) Rahvarõivaste all mõistame talupoegade …
Võru keel – Vikipeedia
Võru keelepesa laste võru keele oskus Kirje Kaile Kabun, magistrikraad, 2019, (juh) Merit Hallap, Võru keelepesa laste võru keele oskus, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut.
Võru keele ja meele hoidjad said auhinna - Kultuur - Lõuna
Võru Instituut (võru keeles Võro Instituut) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb võru keele ja kultuuri uurimise ja arendamisega. Instituut korraldab võru keele ja kultuuri õpetamist ning õpetajate ettevalmistamist ja täiendõpet. Koostatakse võrukeelseid õppematerjale, korraldatakse teaduskonverentse ja antakse välja mitmesugust võrukeelset kirjasõna teaduslikest
Võru Instituut - võro keele pesa, Võru maakond võru keele instituut
Aab, Eha 1978: Verb Hargla murrakus. Diplomitöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis. Ader, Epp, Reet Ladva, Ivi Must, Kadri Peebo, Kadri Sarapuu 1982: Morfoloogilist materjali Põlva kihelkonna lõunaosast. Käsikiri Tartu ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete …
ETIS - Võru keelepesa laste võru keele oskus
1995. aastast töötab Võru linnas riiklik teadus- ja arendusasutus Võru Instituut, mis tegeleb võru keele ja kultuuri uurimise ja arendamisega, ning korraldab selle õpetamist.. Võru keelt õpetatakse praegu korra nädalas 26 koolis, kuid ühtegi läbinisti võru õppekeelega või võru-eesti kakskeelset kooli ega klassi Eestis ei ole. Siiani pole ka ühtki võrukeelset lasteaeda ega
Võru Instituut võru keele instituut
Võru Instituut on võro keelele ja kultuurile loomemaja – siit saab küsida nõu võro keele ja kombestiku kohta. Avatud on näitus-müük võrokeelsetest raa
Minister tunnustab Võru instituuti - Kultuur - Lõuna-Eesti võru keele instituut
Võru keel (võro kiil) on sünkroonilise käsitluse järgi Eesti põline piirkondlik keel ehk regionaalkeel, mis kuulub läänemeresoome keelte hulka. Keeleajalooliste käsitluste järgi on võrokeste keel lõunaeesti keele või eesti keele lõunaeesti murderühma Võru murre.
ee.ee | Võru Instituut
Viienda Hindätiidmise-avvuhinna saab viis võru keele ja meele hoidjat. Avaldatud 16 märts, 2020. Viiendat korda tunnustab Võro Instituut koos Võru- ja Põlvamaa arenduskeskustega Vana-Võromaa lasteaedu, koole ja asutusi-ettevõtteid, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja …
Võru Instituut
1995. aastast töötab Võru linnas riiklik teadus- ja arendusasutus Võru Instituut, mis tegeleb võru keele ja kultuuri uurimise ja arendamisega, ning korraldab selle õpetamist.. Võru keelt õpetatakse praegu korra nädalas 26 koolis, kuid ühtegi läbinisti võru õppekeelega või võru-eesti kakskeelset kooli ega klassi Eestis ei ole. Siiani pole ka ühtki võrukeelset lasteaeda ega
Võru keel
Võru Instituut (võru keeles Võro Instituut) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb võru keele ja kultuuri uurimise ja arendamisega. Instituut korraldab võru keele ja kultuuri õpetamist ning õpetajate ettevalmistamist ja täiendõpet. Koostatakse võrukeelseid õppematerjale, korraldatakse teaduskonverentse ja antakse välja mitmesugust võrukeelset kirjasõna teaduslikest
Võru Institute – the home of Võro language, Estonia võru keele instituut
Võru keele alleshoidmiseks ja prestiiži parandamiseks kasutatakse Võru Instituudi eestvõttel alates 2009. aastast ajaloolise Võrumaa lasteaedades keelepesaõpet (Võru Instituut, 2015).

Võru keele instituut

eEnergy

eEnergy >

eTown

eesti ja üldkeeleteaduse instituut

eTown

tõde ja õigus kus filmitud

eTown

elron.ee/avaleht/soiduplaan/

eTown

põlva maa

eTown

age põder

eTown

buss 106 jõhvi-toila

eTown

estonia 100

eTown

kivi 2 jõgeva

eTown

ark sõiduki ostu-müügileping

eTown

rik estonia

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >