esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

põlva teaterjõgeva lillepoodeesti otsib superstaari 2016a1000 võrukuidas tekivad udukogudvõru 16 tallinnkus toimub weekend festival 2019tõrva kohvikutepäev 2017lavex jõgevaläänemaa teataja

Üldinfo - Setomaa vald

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 2 lg 7 ning Tõrva Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 25 „Tõrva valla põhimäärus“ § 59 lõike 8 alusel. § 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 võetakse vastu vastavalt lisale.

Tõrva valla arengukava koostamine : Geomedia

Laupäeval toimus VI Tõrva öine paarisorienteerumise võistlus "Musta kassi öösel ei näe.." Orienteerumisklubi Käbi põnevatele radadele kogunes punkte otsima 59 spordihuvilist. Eriti palju põnevust pakkus perede orienteerumisvõistlus, kus rajal võistlesid omavahel seitse perekonda.

Tõrva Vallavolikogu Tõrva Vallavalitsus

tõrva valla arengukava

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia on jagatud kümneks osaks. Sissejuhatus markeerib arengukava koostamise lähtealused ja protsessi. Järgneb kokkuvõtlik valla iseloomustus, mida täpsustab valdkondade lõikes Tõrva valla profiil, mis on esitatud käesoleva dokumendi lisas 1. Teises osas antakse koondhinnang valla arengutasemele

Sõmerpalu valla arengukava

arengukava koostamine“ vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel. Alates 21.oktoobrist 2017 on Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemise teel moodustunud uus haldusüksus,Tõrva vald. Helme vallavalitsus jätkab ametiasutustena tegevust kuni 2017. aasta lõpuni, tegutsedes

Valga Vallavalitsus - Üldinfo

tõrva valla arengukava

Tõrva Gümnaasiumi arengukava lähtub Tõrva Gümnaasiumi põhimäärusest, Valga maakonna arengustrateegiast „Valgamaa 2020“, Valgamaa koolivõrgu arengukavast 2014-2020 ja Tõrva linna arengukavast. 2. Kooli ajalooline kujunemine ja roll piirkonnas. 2.1. Kooli ajalooline kujunemine. 20.sajandi algul sai Tõrva asula ümbruskonna vaimse

ANTSLA VALLA ARENGUKAVA 2016-2024

Järva Valla arengukava 2018-2025. Järva valla arengukava 2018-2025. Järva vald - Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond, Registrikood: 77000335 . Tel: 386 3377, 5341 3625 . info@jarva.ee.

TÕRVA VALLA NÄITEL

Valminud on Valga valla arengukava 2021- 2035 eelnõu . Ootame kandidaate Valga valla aasta isa tiitlile . Muinsuskaitseameti aastapreemia AASTA TEGU tuli Valka! "Valgalase pooltund" annab ülevaate sotsiaalvaldkonna uudistest . Valga Vallavalitsuse 13.10.2020 erakorralise istungi kokkuvõte .

Kuulutati välja hange Tõrva valla tänavavalgustuse

tõrva valla arengukava

Valminud on Valga valla arengukava 2021- 2035 eelnõu . Ootame kandidaate Valga valla aasta isa tiitlile . Muinsuskaitseameti aastapreemia AASTA TEGU tuli Valka! "Valgalase pooltund" annab ülevaate sotsiaalvaldkonna uudistest . Valga Vallavalitsuse 13.10.2020 erakorralise istungi kokkuvõte .

ARENGUKAVA - Valga

Tõrva Gümnaasium on kogu Helme-Tõrva ja praegust haldusjaotust järgides ka Põdrala valla piirkonna ainuke gümnaasium. Ka Hummuli valla põhikooli lõpetanud on jätkanud peamiselt oma haridusteed Tõrva Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes. Valga maakonnas on kolm selgelt väljendunud tõmbekeskust: Valga, Otepää, Tõrva. Kõike kolme

Tõrva valla arengukava ja - Riigi Teataja

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastuvõtmine. Vastu võetud 16.10.2018 nr 45. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 2 lg 7 ning Tõrva Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 25 „Tõrva valla põhimäärus“ § 59 lõike 8 alusel. § 1.

Ala küla, Linna küla ja Helme aleviku - Tõrva

Eelnõu: "Türi valla arengukava aastateks 2021-2025" Ettepanekud ja arvamused arengukava eelnõu kohta palun saata hiljemalt 04. septembriks 2020 e-posti aadressil yllar.vahtramae@tyri.ee või Türi Vallavalitsuse aadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213. "Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024"

Tõrva valla arengukava ja - Riigi Teataja

16.10.2020 Tõrva Lasteaed Mõmmik ootab enda meeskonda toredat ja särasilmset lasteaiaõpetajat; 15.10.2020 Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord; 15.10.2020 Tõrva ujula sai nurgakivi! 15.10.2020 Tõrva kirik-kammersaalis saab vaadelda andeka käsitöömeistri Laine Vettiku töid! 14.10.2020 Hummuli põhikooli koolipere tegemistest

Üldinfo - Valga Vallavalitsus

Tõrva Vallavalitsuse ja partneritega koostöös viib Geomedia läbi Tõrva valla arengukava koostamist. Töö raames on viidud läbi seminare ja kohtumisi, mille käigus otsiti vastuseid Tõrva valla tuleviku kujundamiseks. Olulisteks teemadeks on valla identiteedil põhineva unikaalse konkurentsieelise võimestamine, kohalikul kogukonnal

Images of Torva valla Arengukava

tõrva valla arengukava

Valla arengukava 2019-2028. Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 . Raasiku Vallavalitsus - Tallinna mnt 24, 75201 Aruküla - Tel: 60 70 348 raasiku.vald@raasiku.ee Kõik kontaktid

Tõrva Gümnaasiumi arengukava

Arengukava on aluseks ka valla eelarve koostamisele. Kavandatu elluviimist tuleb jälgida ja kuna keskkond meie ümber muutub vahel uskumatult kiiresti, on arengukava ehk tarvis ajakohastada. Kohustus arengukava kord aastas üle vaadata tuleneb ka seadusest. Sõmerpalu valla arengukava vaadatakse volikogus üle igal aastal enne 1. oktoobrit.

Tõrva valla arengukava

eEnergy

eEnergy >

eTown

põlva teater

eTown

jõgeva lillepood

eTown

eesti otsib superstaari 2016

eTown

a1000 võru

eTown

kuidas tekivad udukogud

eTown

võru 16 tallinn

eTown

kus toimub weekend festival 2019

eTown

tõrva kohvikutepäev 2017

eTown

lavex jõgeva

eTown

läänemaa teataja

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >