esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

youtube music eestikuidas endal hästi läheb küsis diplomaatjõgeva jõuluvana postkontorbiltema eestilaura põldvere puhkuselpõlva rongijaamnõmme rajajaeesti suvivõru tn 50marge põder

Haigusleht ja -hüvitis | Eesti Haigekassa
Kui töötaja on etteteatamis-tähtajast, milleks üldjuhul on üks kuu, kinni pidanud, siis tuleb tööandjal tema tööleping lõpetada ka haiguse ajal. Kirjaliku avalduse omal soovil töölepingu lõpetamiseks võib töötaja anda ka haiguse, puhkuse jms ajal, see aeg läheb ühekuuse etteteatamise hulka.

Tööõigus | Advokaatide ja juristide nõuanded
Töölepingu lõpetamine haiguse ajal ja hooldushüvitis Kui haigusleht on arsti poolt väljastatud töölepingu kehtivuse ajal, siis edastad haiguslehe Haigekassale. Haigekassa maksab välja kogu töövõimetuslehe täies ulatuses sõltumata sellest, et töölepingu viimasel päeval on võetud leht. Töötaja jäi haigeks peale tööpäeva lõppu.

Lugeja küsib: kas haigusleht lükkab töölepingu lõpetamise
Töölepingu seadus eristab korralist ja erakorralist töölepingu ülesütlemist. Korraliselt, st ilma mõjuva põhjuseta saab tähtajatu töölepingu üles öelda ainult töötaja. Erakorraliselt võivad mõlemad pooled üles öelda nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu üksnes siis, kui tegu on mõjuva põhjusega.

Töötamine haiguslehe ajal - RMP.ee
töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal
Ref A: BFC03BDBE57F4E8D821CFD942B232B89 Ref B: SJCEDGE0408 Ref C: 2020-10-23T18:48:44Z

Dokumendinäidised - EAS
Töötaja saab töölepingu üles öelda korraliselt ja erakorraliselt. Töötajapoolne korraline ülesütlemine. Tähtajatu töölepingu võib töötaja igal ajal korraliselt üles öelda, kuid tähtajalise töölepingu saab töötaja korraliselt üles öelda vaid juhul, kui see on sõlmitud teise töötaja asendamiseks.

Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel - Tööelu.ee
Kas võib seda teha haiguslehe ajal ja mis paragrahvile tuleks sel juhul viidata? Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal: Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda ka töötaja töövõimetuslehe ajal. Töölepingu ülesütlemise põhjendus saab tugineda seaduses toodud alustele.

Kas töölepingu võib erakorraliselt lõpetada ka töötaja
töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal
«Esitasin tööandjale lahkumisavalduse ja teavitasin teda töölepingu lõppemisest ette 30 päeva nagu seadus ette näeb. Kahe nädala pärast jäin haigeks ning olen haiguslehel tõenäoliselt pikemat aega. Kas nüüd lükkub mu töölepingu lõppemine edasi ja tööandjal on õigus nõuda, et ma pärast haiguslehe lõppemist töötaksin veel kaks nädalat?» uurib lugeja.

Haigushüvitis | Eesti Haigekassa
Töölepingu lõpetamine kokkuleppel Pooled võivad nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu igal ajal kokkuleppel lõpetada. § 80. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel (1) Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel.

Töölepingu lõpetamine - juura.ee
Töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal: 19:20 18.03.2005 Küss? kirjutas:: Kas tööandjal on õigus ühepoolselt lõpetada katseajal töötajaga töölepingut (etteteatamata, päevapealt), kui töötaja on …

Töölepingu seadus – Riigi Teataja
töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal
haigestumine või vigastus raseduse ajal Haigekassa maksab hüvitist alates haiguslehe esimesest päevast juhul, kui haiguslehe põhjus on elundi või vereloome tüvirakkude annetus. Töötaja jäi puhkuse ajal haiguslehele, millest teatas tööandjale alles puhkuselt naastes.

Töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal

eEnergy

eEnergy >

eTown

youtube music eesti

eTown

kuidas endal hästi läheb küsis diplomaat

eTown

jõgeva jõuluvana postkontor

eTown

biltema eesti

eTown

laura põldvere puhkusel

eTown

põlva rongijaam

eTown

nõmme rajaja

eTown

eesti suvi

eTown

võru tn 50

eTown

marge põder

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >