esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

kuidas saada kirjanikukscomposite eestiflir systems estoniarehepapp tõlgesaare sõnastiktöövõtuleping dekreetlexika võrumo puit jõgeva astõnis mägi genikuidas ennast valutult tappa

2T3X1: sõiduki ja transpordivahendi hooldustoetus
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 46 — Ühtsed sätted, mis käsitlevad kaudse nähtavuse seadmete tüübikinnitust ja mootorsõidu
Sõiduki, selle osade, seadmete, süsteemide ja varustuse
Ka joobeseisundis sõiduki juhtimine on juba esmakordsel juhtumil kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et seejuures peab olema tõendatud sõidufakt, …
Korrakaitseseadus – Riigi Teataja
mis tahes kategooria sõiduki juhiluba kehtib ka AM-kategooria jaoks. Oma territooriumil väljastatud juhilubade puhul võivad liikmesriigid AM-kategooria puhul piirata vastavuse A1-, A2- ja A-kategooriale, kui kõnealune liikmesriik kehtestab AM-kategooria sõiduki
Karistusõigus - ASSUM õigusbüroo
§ 45 Sõiduki peatamine § 46 Isiku kinnipidamine § 47 Turvakontroll § 48 Isiku läbivaatus § 49 Vallasasja läbivaatus § 50 Valdusesse sisenemine § 51 Valduse läbivaatus § 52 Vallasasja hoiulevõtmine § 53 Hoiulevõetud vallasasja müümine või hävitamine; 4 Avalikus kohas käitumise nõuded
EUR-Lex - 42014X0808(02) - EN - EUR-Lex
Sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse väljastamine (1) Veoettevõtja soovil väljastatakse talle kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa (edaspidi konventsiooni 8. lisa ), mis on Euroopa Liidu nimel heaks kiidetud nõukogu otsusega 2009/161/EÜ (ELT L 55, 27.02.2009, lk 21–39), teise liite
Vältimatu abi erakorralise meditsiini osakonnas (emo)
Osta Eestis - Esmaabipakk – sõiduki jaoks (pehme pakend) Esmaabipakk autodesse ja ametiasutustusse vastavalt reeglitele DIN 13164 Esmaabipaki sisu: Isekleepuv plaaster (5 x 2,5) – 1; Lõigatav isekleepuv plaaster (10 x 6) – 8; Steriilne side - 3 (8 x 10 cm); 1 ( 10 x 12cm); Steriilne side põletuste korral - 2 (40 x 60 cm); 1 (60 x 80 cm); Elastne side -2 (6 сm x 4 m); Elastne side -3
Sõiduki juurde liikumise kohta selgitus - Autosert
sõiduki läbivaatus Sõiduki juurde liikumise kohta selgitus Küsimus. Juhi reisiaja salvestamine teel kohta, mis ei ole tavapärane koht määruse (EÜ) nr 561/2006 reguleerimisalas oleva sõiduki
Meditsiinilaud - kuhu minna ja milline arstide nimekiri
sõiduki läbivaatus Sõiduki peatamine Isiku kinnipidamine Turvakontroll Isiku läbivaatus Vallasasja läbivaatus Valdusesse sisenemine Valduse läbivaatus Vallasasja hoiulevõtmine KorS­s sätestatud erimeetme kohaldamise olulisus tulevikus (rohelisega märgistatud meetme kohaldamise õigus hetkel olemas) erimeede Joonis 2.
Sõiduk | Maanteeamet
sõiduki läbivaatus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 46 — Ühtsed sätted, mis käsitlevad kaudse nähtavuse seadmete tüübikinnitust ja mootorsõidu
EUR-Lex - 42014X0808(02) - EN - EUR-Lex
sõiduki läbivaatus Maanteeameti planeeringute menetlemise talitus tegeleb järgmiste avalike teenustega: Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule. *Planeeringud (detail-, üld-, eri-, ja maakonnaplaneering) Maanteeameti ettepanekud üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele.
(KorS § 2 lg 1)
Hetkel ei ole see dokument vajalike dokumentide nimekirjas, mida juht on kohustatud sõiduki peatamisel liikluspolitsei inspektorile esitama. Kuidas saada juhi arstlik läbivaatus? Kõikidel sõidukijuhtide kandidaatidel on õigus läbida komisjonitasu kõikides meditsiiniasutustes, kellel on asjakohane sertifikaat ja suutlikkus läbi viia
„Läbivaatus läbiotsimise moodi: see oli mu inimväärikuse
Sõiduki, selle osade, seadmete, süsteemide ja varustuse ekspertiisi, katsetam Leht 3 / 25 Alates 1.01.1998. a valmistatud M1-kategooria sõidukite tüübikinnitus toimub EÜ direktiivi 70/156/EMÜ ja selle paranduste kohaselt sõiduki kohta väljastatud tüübikinnituse tunnustamise teel.
EUR-Lex - 32006L0126 - EN - EUR-Lex
sõiduki läbivaatus Peatatud sõiduki suhtes on maksuhalduril võimalik vajadusel teostada ka sõiduki läbivaatus (KorS § 49 lg 1 p 7). Eeltoodust tulenevalt kui teie poole pöördunud isiku suhtes teostati maksuhalduri ametnike poolt sõiduki kinnipidamine ja läbivaatus nendele antud tööülesannete käigus, siis …

Sõiduki läbivaatus

eEnergy

eEnergy >

eTown

kuidas saada kirjanikuks

eTown

composite eesti

eTown

flir systems estonia

eTown

rehepapp tõlge

eTown

saare sõnastik

eTown

töövõtuleping dekreet

eTown

lexika võru

eTown

mo puit jõgeva as

eTown

tõnis mägi geni

eTown

kuidas ennast valutult tappa

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >