esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

võru baptistikogudusvõru puukoolmetos nõudepesumasinnõmme välkeesti inglise tehniline sõnaraamatvõru kubija restorannõmme staadionkuidas keeta maasikamoosiestonia airportltt as estonia

Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardid

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart Ei möödu päevagi, kui keegi ei küsiks, uuriks või tuleks kohale Tallinna Puuetega Inimeste Kotta. Seepärast panen siia info ka teistele, kellel liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart aegunud või taotleb uut.

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine Parkimiskaart (pildiga dokument) väljastatakse õigustatud isikule mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart - Lääne-Nigula vald

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 167 lõike 3 alusel. § 1. Üldsäte Määrusega kehtestatakse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi (edaspidi parkimiskaart) vorm ja selle väljaandmise tingimused. § 2. Parkimiskaardi väljaandmine (1) Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb: 1) keskmisele, raskele või sügavale

Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardid

pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks on vaja pöörduda Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonda, kuhu tuleb esitada:

Teatis puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine. 13.01.20. Kirjeldus. Õigustatuse korral väljastatakse puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaart. Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, …

Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardid

puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine. Jaga linki Prindi. Parkimiskaart väljastatakse tasuta isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald ning kellel esineb: lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde

Parkimiskaardi väljastamine - Järva vald

puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine Teatis puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks lapsele või pensioniealisele puudega isikule Parkimiskaardi taotlejal esineb (märkida ristiga): Keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Parkimiskaart väljastatakse kuni ( …

Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi

puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine. Kirjeldus. Parkimiskaart väljastatakse isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning kellel esineb: Lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart - Lääne-Harju vald

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart. Parkimiskaart antakse isikule, kellel esineb: keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle; ajutine liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde puhul peab inimesel kasutuses olema liikumist

Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki

Teatis puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks lapsele või pensioniealisele puudega isikule Parkimiskaardi taotlejal esineb (märkida ristiga): Keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Parkimiskaart väljastatakse kuni ( …

Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine

LIIKUMISPUUDEGA VÕI PIMEDAT INIMEST TEENINDAVA SÕIDUKI PARKIMISKAARDI VORM JA VÄLJAANDMISE TINGIMUSED (Vastu võetud Sotsiaalministri määrusega 23.12.2010 nr 90) § 1. Üldsäte

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine

eEnergy

eEnergy >

eTown

võru baptistikogudus

eTown

võru puukool

eTown

metos nõudepesumasin

eTown

nõmme välk

eTown

eesti inglise tehniline sõnaraamat

eTown

võru kubija restoran

eTown

nõmme staadion

eTown

kuidas keeta maasikamoosi

eTown

estonia airport

eTown

ltt as estonia

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >