esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

kuidas olla facebookis nähtamatunational stone of estoniavõru juuksur vabadusebdo eestisõlme tn 3, nõmmesõna snäkk kaal kalahurtigruten estoniarongiajad jõgeva tartukuidas teha tartarikõrvitsasupp vegan

Üldinfo - Kadrina Vallavalitsus

Luunja Vald - Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa 62222, reg. kood 75003476

Ehitisregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi

Algas internetitoetuse taotlemine . Kuni 30. novembrini 2020 on võimalik nii eraisikutel kui ka ettevõtjail taotleda toetust sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks/paigaldamiseks ning …

Planeering kohtas elanike vastuseisu - Vooremaa

„Jõelähtme valla arengukava 2020-2026" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2021-2024" eelnõude avalik väljapanek toimub 16.-29. oktoober 2020.a vallakantseleis paberkandjal ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil o

Üldinfo - Haljala vald

Enam kui 23 000 elanikuga (1. jaanuari 2020. aasta seisuga 23 024 inimest) Saue vald sündis 24. oktoobril 2017, kui ühinesid Saue linn ning Kernu, Nissi ja Saue vald.

Üldinfo - Saue vald

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri. Vastu võetud 17.05.2018 nr 37. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 36 5 ja 36 6, jäätmeseaduse § 66 lõike 4, § 71 lõigete 1 ja 2 ning pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel.. 1. peatükk Üldsätted § 1.

Viimsi vald

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused paiknevad Palamuse ja

Eksriigikogulasest sai valla ehitusnõunik - Eesti

Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline. Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991.

Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Alates 2. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2020 on Kadrina jäätmejaama lahtiolekuaegadel (E, R 10-17, K 11-16, L 10-15) võimalik tuua jäätmejaama juurde kohale toodud konteineritesse biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puu- ja põõsaste oksi.Väljaspool jäätmejaama lahtiolekuaegasid jäätmeid vastu ei võeta ja konteinerite kõrvale on jäätmete maha panemine keelatud - meil

Ehitisregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi jõgeva valla ehitusnõunik

25.10.2017 moodustati senise Haljala valla ja senise Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus Haljala vald, keskusega Võsul. Valla pindala on 550,14 km², rannajoone pikkus ca 100 km.

Üldinfo - Kohila Vallavalitsus

Eksriigikogulasest sai valla ehitusnõunik; 2. oktoober 2007, 12:22. Eksriigikogulasest sai valla ehitusnõunik. Hanneli Rudi. Endine parlamendiliige Margi Ein töötab valla ehitusnõunikuna. Margi Ein on töötanud Jõgeva KEKis, projekteerimisbüroos Põpro, olnud nii Põltsamaa abilinnapea kui ka linnapea.

Üldinfo - Saku Vallavalitsus

Põltsamaa Vallavalitsus Lossi tn 9 Põltsamaa linn Põltsamaa vald 48104 Jõgeva maakond. Telefon: 776 8550 E-post: info@poltsamaa.ee V allamaja avatud: E-N 8.00 - 17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45. Ametnike vastuvõtuajad: T 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 N 9.00-12.00. Registrikood: 77000358 TP kood: 229101 Arvelduskontod:

Jõgeva valla ehitusnõunik

eEnergy

eEnergy >

eTown

kuidas olla facebookis nähtamatu

eTown

national stone of estonia

eTown

võru juuksur vabaduse

eTown

bdo eesti

eTown

sõlme tn 3, nõmme

eTown

sõna snäkk kaal kala

eTown

hurtigruten estonia

eTown

rongiajad jõgeva tartu

eTown

kuidas teha tartari

eTown

kõrvitsasupp vegan

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >