esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

sünonüümisõnastik"camopedia estoniapõlva jakobi koolg4s eesti asvoodipesu lõunakeskusestonia to englishkus on süsivesikudkuidas arvutatakse keskmist palkaestonia nudesmadal pulss ja madal vererõhk

Jõgeva vallavolikogu kantselei juht vaatas töö juures

jõgeva maakohus
Tartu Maakohus (Jõgeva kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 145 lõike 5 alusel. 11.04.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-17-4874 kinnitati võlgniku, Osaühing Rulli Seeme (registrikood: 11497400) (pankrotis), pankrotihalduri esitatud jaotusettepanek. Võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja võib esitada määruskaebuse 15 päeva

Kriminaalhooldajate kontaktandmed | Vanglad

Maakohtud on esimese astme kohtud; nad on üldpädevusega kohtud ehk üldkohtud. Maakohtus arutatakse tsiviil-, kuriteo- ja väärteoasju ning tehakse muid …

Ametlikud Teadaanded

Aleviks sai Jõgeva 1919, linnaks 1938. Teises maailmasõjas hävis 60% Jõgeva hoonestikust, Saksa okupatsioon kestis 23. VIII 1941 – 20. IX 1944. 1949 sai Jõgeva maakonnalinnaks, 1950 rajoonikeskuseks.

Jõgeva maakond - Piirkondlik portree Eestist

jõgeva maakohus
Selgub, et Jõgeva vallavolikogu kantseleis ei otsita internetist vaid tööks vajalikku materjali, vaid ka seda, et millised võiksid paljalt välja näha lapsed. Nimelt otsis praeguseks endine Jõgeva vallavolikogu kantselei juhataja Jaan Järv oma tööruumides asuvast arvutist 1208-l korral erinevatelt internetiaadressidelt märksõnu nagu

Jõgeva Maakohtu Kinnistusametile on esitatud

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused paiknevad Palamuse ja

Lastevägistaja 15 aastaks vangi - Eesti Päevaleht

Jõgeva maakohus mõistis eelmisel nädalal 15 aastaks vangi Romeo Reisneri, kes vägistas Põltsamaal mitu neiut, nende seas lapseeas tütarlapse. Maakohus mõistis Reisneri (28) süüdi vägistamistes, alaealise kuritegevusele kallutamises, salajases ja avalikus varguses.

Jõgeva - Eesti Entsüklopeedia

Jõgeva Majandusühistu asutati aastal 1919, ent tegelik äritegevus algas alles 1920. aastal. Ühistu tegutseb Jõgevamaal ja Ida-Virumaal. Jõgeva Majandusühistul on kokku 198 töötajat, 3777 liiget ehk klientomanikku ja 20 kauplust, sh Coop Konsumid, Coop väikepoed ja tööstuskaupade kauplused.

Tartu maakohus | Eesti kohtud

JÕGEVA MAAKOND. Rahvaarv – 28 442 Pindala – 2 544,86 km² Asustustihedus – 11,2 elanikku km² kohta Maakonna keskus – Jõgeva linn (asustusüksusena) Omavalitsusüksusi – 3 valda

Jõgeva maakonnaplaneering 2030+ - Maakonnaplaneering

jõgeva maakohus
Jõgeva maakonnaplaneering 2030+ Jõgeva maavanema 01.12.2017 korraldusega nr 1-1/2017/305 kehtestati Jõgeva maakonnaplaneering praeguse Jõgeva maakonna territooriumil.. Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades põhjusel, et maakondade ruumiline planeerimine on vaja viia kogu riigis ühtsetele alustele, arvestades

Coop Jõgeva | Coop

3) Tartu tööpiirkond, mis hõlmab Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonda; 4) Pärnu tööpiirkond, mis hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda. Selleks, et saaksite valida kohtutäituri vastavalt tööpiirkonnale, palun sooritage otsing. Ametis mitteolevate kohtutäiturite info …

Ametlikud Teadaanded

Tartu Maakohus (Jõgeva kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 145 lõike 5 alusel. 15.04.2020 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-12578/15 kinnitati võlgniku, Puhkepesa OÜ (registrikood: 11004509) (pankrotis), pankrotihalduri esitatud jaotusettepanek. Võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul

Jõgeva maakohus

eEnergy

eEnergy >

eTown

sünonüümisõnastik"

eTown

camopedia estonia

eTown

põlva jakobi kool

eTown

g4s eesti as

eTown

voodipesu lõunakeskus

eTown

estonia to english

eTown

kus on süsivesikud

eTown

kuidas arvutatakse keskmist palka

eTown

estonia nudes

eTown

madal pulss ja madal vererõhk

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >