esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

iban code swedbank estoniafimeca estonia oüeesti ajavööndelron sõiduplaanid tartu tallinnkuidas ära tunda puugihammustustiseteenindus autopesula jõgevarally estonia 2018 osalejadsõiduki määramine töösõitudeksvõru naha ja jalatsivabriktele2 eesti

EKI keelenõuanne

Eesti keele sõnastikud: Õigekeelsussõnaraamat 2018 (EKI) Eesti Entsüklopeedia (MTÜ Entsüklopeedia) Tesaurus (Filosoft) Sünonüümisõnastik (IBS) Eesti keele seletav sõnaraamat (EKI) Eesti Wordnet ehk TEKsaurus (TÜ) Kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (KM) Eesti etümoloogiasõnaraamat (EKI) Kõnekäänud ja fraseologismid (KM)

Eesti-vene sõnaramat

Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ (2019) ütleb, et punkti ei panda eraldi real seisva allkirja järele. Kui allkiri koosneb mitmest lausest, jääb lõpupunktita üksnes viimane. See soovitus põhineb Emakeele Seltsi keeletoimkonna 17. mai 1995. a otsusel ja on kooskõlas akadeemilise eesti keele grammatikaga, mille kohaselt pannakse lauselõpupunkt ainult jooksvas tekstis.

Eesti-vene sõnaramat

eesti vene sõnaraamat eki
Eesti keele sõnastikud: Õigekeelsussõnaraamat 2018 (EKI) Tesaurus (Filosoft) Eesti keele seletav sõnaraamat (EKI) Eesti Wordnet ehk TEKsaurus (TÜ) Kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (KM) Kõnekäänud ja fraseologismid (KM) Eesti vanasõnad (KM) Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat (EKI) Väike murdesõnastik (EKI) Erialasõnastikud

[EVS] Eesti-vene sõnaraamat

[VES] Vene-eesti sõnaraamat. Päring: . osas

Vene-Eesti sõnaraamat, Glosbe

eesti vene sõnaraamat eki
Googlei tasuta teenus tõlgib kohe sõnad, väljendid ja veebilehed inglise keelest üle 100 erinevasse keelde ja vastupidi.

[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009

Sõnu vene eesti sõnastikus on 20 722. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu [Lisa uus sõna]

[LVET] Läti-eesti sõnaraamat - Eesti Keele Instituut

eesti vene sõnaraamat eki
Antud sõnaraamat kasutab EKI inglise-eesti andmebaasi. Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel "NAGU ON". Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Samuti ei vastuta me

Googlei tõlge

Vene - eesti online sõnaraamat Glosbe. Otsi83 089 lauseid ja 3 618 434 tõlkemälusid. Tasuta.

Keeleveeb

Sõnu vene eesti sõnastikus on 20 722. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu [Lisa uus sõna]

[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018

[EVS] Eesti-vene sõnaraamat Eessõna • @arvamused.ja.ettepanekud • Allalaadimine • Päring : osas Märksõna Tüübinumber Sõnaliik Grammatiline info Stiil ja eriala Vaste Kogu venekeelne osa Kogu eestikeelne osa Igalt poolt

[EVS] Eesti-vene sõnaraamat - Eesti Keele Instituut

[LVET] Läti-eesti sõnaraamat. Päring: osas Sama päring eesti-läti sõnaraamatus. Eesti Keele Instituut a-ü sõnastike Eesti Keele Instituut a-

Vene-Eesti sõnaraamat, Glosbe

Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018). Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019. Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused

Keeleveeb

eesti vene sõnaraamat eki
Vene - eesti online sõnaraamat Glosbe. Otsi83 089 lauseid ja 3 618 434 tõlkemälusid. Tasuta.

Eesti vene sõnaraamat eki

eEnergy

eEnergy >

eTown

iban code swedbank estonia

eTown

fimeca estonia oü

eTown

eesti ajavöönd

eTown

elron sõiduplaanid tartu tallinn

eTown

kuidas ära tunda puugihammustust

eTown

iseteenindus autopesula jõgeva

eTown

rally estonia 2018 osalejad

eTown

sõiduki määramine töösõitudeks

eTown

võru naha ja jalatsivabrik

eTown

tele2 eesti

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >