esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

t-särk lõunakeskusmyworld estonia oüblack mask eestikuidas tekivad luitedõhtuleht puuduta mindcoop pank jõhvibjörg põderpõlva sikkimvõru valla eelarvetähtajaline töövõtuleping

Mis on allkeeled ja milleks neid vaja on?

Eesti keele allkeeled Toimetaja(d) Nimed sisestada formaadis "Perenimi, Eesnimi" ja mitu nime eraldatuna semikooloniga. Hennoste, T. Ilmumiskoht Tartu Kirjastus Tartu Ülikooli Kirjastus ISSN 1406-0183 ISBN 9985401654 Seeria

Eesti keel ja võõrkeeled | Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele allkeeled, millega eesti keele õppetool tähistas oma 80. aastapäeva. Seminari eesmärgiks oli rääkida selgemaks eesti keele allkeelte määratlemise teoreetilisi probleeme ja saada pilt selle kohta, millised on käesoleval ajal uuritavate erinevate all­ keelte keelelised erijooned.

EESTI KEELE ALLKEELED - Eesti Emakeeleõpetajate Selts eesti keele allkeeled

Osastav on eesti keeles peamine sihitise kääne. Sihitis võib olla osastavas käändes mis tahes verbi korral. Suur hulk verbe (nn partitiivverbid) lubavadki ainult osasihitise kasutamist, näiteks võib öelda ainult Ma meenutasin minevikku või Leena armastab lapsi, mitte aga Ma meenutasin mineviku või Leena armastab lapsed. Need on verbid

Eesti keele allkeeled - Apollo ENG

Eesti keele allkeeled : õpik gümnaasiumile Autor: Tiit Hennoste, Karl Pajusalu, Illustreerija: Juhan Oskar Hennoste, Kujundaja: Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste tehnilised andmed. Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus Ilmumisaeg: 2013 Keel: eesti Deposiitor: Eesti Keele Sihtasutus. Laad: raamat Autoriõigusega kaitstud ESTER b30380649 ISBN

Allkeeled - Sihtasutus Innove eesti keele allkeeled

Sellest raamatust saad vastuse mitmele küsimusele eesti keele kohta. - Mis on allkeeled ehk eesti keele püsivad variandid? - Mille poolest erinevad kirjakeel, kirjalik keel, suuline keel, netikeel, murdekeel ja ilukirjanduse keel? - Kus ja kuidas erinevaid allkeeli kasutatakse? - …

Allkeel – Vikipeedia eesti keele allkeeled

Sellest raamatust saad vastuse mitmele küsimusele eesti keele kohta. - Mis on allkeeled ehk eesti keele püsivad variandid? - Mille poolest erinevad kirjakeel, kirjalik keel, suuline keel, netikeel, murdekeel ja ilukirjanduse keel? - Kus ja kuidas erinevaid allkeeli kasutatakse? - …

"Eesti keele allkeeled" - Vana ja Hea

Eesti keele allkeeled. Ilukirjanduskeel. Kõne- ja lausekujundid. Ilukirjandusteksti näited. Ülesanne 1 luulest. Ülesanne 2 luulest. Ülesanne 1 proosatekstist. Ülesanne 2 proosatekstist. Ülesanne: omaloominguline töö

Eesti keele allkeeled : õpik gümnaasiumile | Digar

Kopeerimine ja printimine lubatud. Date 2000. Author

EESTI KEELE ALLKEELED - ut

Sellest raamatust saad vastuse mitmele küsimusele eesti keele kohta. - Mis on allkeeled ehk eesti keele püsivad variandid? - Mille poolest erinevad kirjakeel, kirjalik keel, suuline keel, netikeel, murdekeel ja ilukirjanduse keel? - Kus ja kuidas erinevaid allkeeli kasutatakse? - …

Eesti keele allkeeled - Tartu Kutsehariduskeskus

Eesti keele allkeeled Tänapäeva eesti keel on jagunenud mitmeks allkeeleks sõltuvalt kasutajate vanuselisest, piirkondlikust ja tegevusalalisest määratlusest. Allkeelteks nimetatakse keele variante, mis eristuvad kokkuleppeliste keeleliste (sh sõnavaraliste) erijoonte alusel.

Eesti keele allkeeled - ut

Õpik gümnaasiumile. Sellest raamatust saad vastuse mitmele küsimusele eesti keele kohta. Mis on allkeeled ehk eesti keele püsivad variandid? Mille poolest erinevad kirjakeel, kirjalik keel, suuline keel, netikeel, murdekeel ja ilukirjanduslik keel? Kus ja kuidas erinevaid allkeeli kasutatakse? Millest on allkeelte erinevused tingitud?

Eesti keele allkeeled - Apollo

Eesti keele allkeeled Lisalugemist Hennoste, T. 1999 (toim). Estonian sociolinguistics. International Journal of the Sociology of Language 139. Hennoste, T. 2003.

Eesti keele allkeeled

eEnergy

eEnergy >

eTown

t-särk lõunakeskus

eTown

myworld estonia oü

eTown

black mask eesti

eTown

kuidas tekivad luited

eTown

õhtuleht puuduta mind

eTown

coop pank jõhvi

eTown

björg põder

eTown

põlva sikkim

eTown

võru valla eelarve

eTown

tähtajaline töövõtuleping

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >